ORBITAL ENGINEERING

Enginyeria de procés farmacèutic

El nostre departament d’enginyeria farmacèutica i la nostra consolidada xarxa de col·laboradors ens permeten oferir un servei integral de la màxima qualitat a qualsevol indústria que necessiti construir una nova planta productiva, modificar, renovar o ampliar-ne una existent, dissenyar o actualitzar sistemes de procés, implantar estàndards GMP o perfeccionar layouts i processos.

Des dels estudis de viabilitat fins a la posada en marxa de les plantes de producció, ens encarreguem del disseny de les instal·lacions i els processos productius, dels projectes i la gestió dels contractes, de la direcció d’obra, del subministrament dels equips de procés, de la redacció de documents i de la formació dels operaris.

Assessoria, Disseny, Enginyeria i Direcció d´Obra

Gestió Integral de Projectes

Orbital Pharma oferim un ampli ventall de serveis tècnics, ja sigui de manera puntual o com a part d’un projecte integral:

 • Ubicació
 • Finançament
 • Disseny de les plantes
 • Estimacions econòmiques o alternatives d’instal·lació
 • Fases de construcció
 • Màster pla
 • Disseny conceptual
 • Distribució
 • Circulació (Fluxos)
 • Instal·lacions bàsiques
 • Arquitectura
 • Instal·lacions elèctriques
 • Instal·lacions mecàniques
 • Procediments
 • Seguretat
 • Peticions dofertes i taules de pressupostos.
 • Contractes
 • Direcció i supervisió de les obres
 • Control i seguiment econòmic
 • Recepció i posada en funcionament dels serveis i equips
 • Commissioning
 • Documentacions i seguiment dels permisos
 • Integració del disseny dels productes i de processos
 • Simplificació i automatització de processos
 • Actualització de les antigues plantes de producció
 • Sales Blanques (tancaments i terres) i sistemes HVAC
 • Equips de barreja de líquids estèrils, cremes, xarops i sòlids
 • Fusors
 • Molins i tamisadors
 • CIP’s
 • Sistemes i equips de dosificació d’especialitats estèrils, cremes, xarops i sòlids
 • Automatització d’instal·lacions
 • Producció i llaços de distribució d’aigua WFI, PW, hPW, aigua de Diàlisi i aigua osmotitzada industrial
 • Producció i llaços de distribució de vapor pur
 • Distribució de gasos tècnics
 • Distribució de fluids biològics
 • Distribució d’agents químics
 • Distribució de líquids de procés
 • Peticions d’ofertes i taules de pressupost
 • Contractes
 • FAT i SAT
 • Procediments
 • Guies de fabricació i embalatge
 • Memòria tècnica
 • PMV (Pla Mestre de Validació)

Global Facilities Group

Plantes de producció claus en mà

Orbital Pharma som socis fundadors de Global Facilities Group , un grup d’empreses capaç de desenvolupar, claus en mà, una planta de producció des de la idea de negoci fins a l’inici de la producció, des del desenvolupament conceptual fins a la posada en marxa i alta de comercialització al mercat.

El servei de Global Facilities Group inclou, més enllà de l‟enginyeria de procés, el projecte tècnic d‟edificació, l‟obra civil i la urbanització, la realització de les instal·lacions, l‟equipament, la validació, la certificació i la posada en marxa.

Tot això amb una interlocució única i el know-how de tres empreses de referència: Iguña Pharmaceutical Technologies, Dopec Pharma i Orbital Pharma.

Outsourcing integral de producció farmacèutica i cosmètica

Desenvolupament i fabricació per contracte (CDMO)

Si no disposeu d’instal·lacions pròpies per desenvolupar el vostre projecte a una major escala, si la vostra capacitat de producció està satisfeta per altres projectes, si no disposeu del coneixement intern necessari per produir una nova línia de fàrmacs o cosmètics o si voleu centrar-vos en el desenvolupament i la comercialització, a Orbital Pharma configurem la seva plataforma CDMO a mida.

Vacunas 2

El nostre servei integral d’outsourcing de producció farmacèutica i cosmètica que incorpora les fases següents: